RASERI

Ordkalotten 2017 : Raseri

”Syng, gudinne, om vreden som tok Peleiden Akillevs”. Slik innledes Iliaden, og dermed den vestlige litteraturen. Og der begynner også Ordkalotten 2017, med aksentuering av sang og raseri. Det var noen strofer fra et dikt av Anne Bøe som ga ansporing til valg av årets tema. Hun skriver et sted i Frostdokumenter om soldaten som er ”innestengt i raseriet”. Bøe gjenåpner virkeligheta med stort språklig presisjonsnivå idet hun viser oss barnet og uskylden bak soldatens ansikt – og samtidig ruinene og skrekken som omgir ham og hans raseri.

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk forsøker i boka Vrede og tid (2006) å vise vredens betydning opp gjennom historien, samtidig som han slår et slag for å rehabilitere den menneskelige ”primærimpuls”. Ordkalotten ønsker å undersøke hvordan lynne og temperament kommer til uttrykk i skjønnlitteraturen som skrives i dag. For forfatterne skulle det være nok av impulser i samtida å respondere på, med biler som brenner i forstedene, klimakrise, flyktningestrøm, kvinnehat og nasjonal proteksjonisme. Svarer forfatterne på slike hendelser og tendenser med raseri? Er det en fruktbar vei; raseriet som slumrende, subversivt potensiale? Hvordan ser ei rasende skrift ut? Går forfatternes interesser i retning ei kollektiv kanalisering av raseriet (massenes) eller det private (individets)? Og hvis forfatterne ikke raser, hvis de er fremmed for Kong Lears harme i stormen – “Blow winds and crack your cheeks! Rage, blow, You cataracts and hurricanoes” – hva er det et uttrykk for? Ordkalotten har god erfaring med å konfrontere våre gjestende forfattere med slike vidløftige spørsmål. Vi ønsker ikke å være en festival for boklanseringer og koseprat. Måten vi tar gjestene og vårt publikum på alvor på, er å legge opp til en festival som forplikter seg til festivaltematikken. I år ønsker vi å bygge et fundament tidlig i festivaluka med et miniseminar med utgangspunkt i Sloterdijks vredesbegrep av Sigurd Tenningen, forfatter og redaksjonsmedlem i Vagant.

Hvordan Ordkalotten har favnet temaet vil åpenbare seg i årets program som slippes i løpet av oktober, følg med!

 

Barneprogram (Bang), poesislam og forestillinger, samarbeidsprogrammer med regionale og nasjonale aktører kommer i tillegg til hovedprogrammet for voksne. 

 

Reklamer