Tema 2018: Barn

“‘Mitt liv’. När jag tänker de orden ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste änden, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kärnan, dess allra tätaste del, är den mycket tidliga barndomen där de viktigaste dragen i vårt liv bestäms. Jag försöker minnas, jag försöker tränga fram dit.”

(Tomas Tranströmer, Minnerna ser mig)

 

 

Programmet 2017 er klart!

Ordkalotten_2017 Plakat

Programmet til Ordkalotten 2017 – Raseri, er klart. Vær så god!

BILLETTER / PRISER / ARENAER
Festivalpass alle dager: kr 700,- / 500,- Ordinær / student & honnør. Gir rabatt på skrivekurs

Dagsbilletter: kr 300,- / 200,- Ordinær / student & honnør

Raseri av Elfriede Jelinek 16/11: kr 150,- Inkl. i festivalpass / dagsbillett

Poesislam 17/11: kr 100,- Inkl. i festivalpass / dagsbillett Samisk opplesningsprog. 18/11: kr 100,- Inkl. i festivalpass / dagsbillett Billetter selges også i døra.
Billetter kjøpes på nett – http://www.aurorabillett.no eller på Aurora kino og Kulturhuset i Tromsø

Billetter til Soft Manifesto av Sterud/Kongsness, 14.-15. november kr 150/100 Ordinær/student og honnør, Rådstua (http://www.raadstua.no/billetter)

RASERI

Ordkalotten 2017

– tema «Raseri»

 

”Syng, gudinne, om vreden som tok Peleiden Akillevs”. Slik innledes Iliaden, og dermed den vestlige litteraturen. Og der begynner også Ordkalotten 2017, med aksentuering av sang og raseri. Det var noen strofer fra et dikt av Anne Bøe som ga ansporing til valg av årets tema. Hun skriver et sted i Frostdokumenter om soldaten som er ”innestengt i raseriet”. Bøe gjenåpner virkeligheta med stort språklig presisjonsnivå idet hun viser oss barnet og uskylden bak soldatens ansikt – og samtidig ruinene og skrekken som omgir ham og hans raseri.

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk forsøker i boka Vrede og tid (2006) å vise vredens betydning opp gjennom historien, samtidig som han slår et slag for å rehabilitere den menneskelige ”primærimpuls”. Ordkalotten ønsker å undersøke hvordan lynne og temperament kommer til uttrykk i skjønnlitteraturen som skrives i dag. For forfatterne skulle det være nok av impulser i samtida å respondere på, med biler som brenner i forstedene, klimakrise, flyktningestrøm, kvinnehat og nasjonal proteksjonisme. Svarer forfatterne på slike hendelser og tendenser med raseri? Er det en fruktbar vei; raseriet som slumrende, subversivt potensiale? Hvordan ser ei rasende skrift ut? Går forfatternes interesser i retning ei kollektiv kanalisering av raseriet (massenes) eller det private (individets)? Og hvis forfatterne ikke raser, hvis de er fremmed for Kong Lears harme i stormen – “Blow winds and crack your cheeks! Rage, blow, You cataracts and hurricanoes” – hva er det et uttrykk for? Ordkalotten har god erfaring med å konfrontere våre gjestende forfattere med slike vidløftige spørsmål. Vi ønsker ikke å være en festival for boklanseringer, måten vi tar gjestene og vårt publikum på alvor på, er å legge opp til en festival som forplikter seg til festivaltematikken. I år ønsker vi å bygge et fundament tidlig i festivaluka med et miniseminar med utgangspunkt i Sloterdijks vredesbegrep. Sigurd Tenningen, forfatter og redaksjonsmedlem i Vagant, er vår innleder.

Barneprogram (Bang), poesislam og samarbeidsprogrammer med regionale og nasjonale aktører kommer i tillegg til hovedprogrammet. Følg med etterhvert som forfatternavnene og postene slippes, og sett av datoen 16 – 18 november!

 

Tusen år gammel poesi. Yess!

phototarmolehtosalo

Foto:Niillas.com

Har du noen ganger lest ei bok hvor du tenker at: Denne forfatteren har levd i tusen år?

Niillas Holmberg poesi tar deg med til et univers som kulminerer inn i et svøpe av oppdagelser. Vær med på Dego livččen oaidnán iežan (Som om jeg hadde sett meg selv) som ble skapt i 2013.

Og om du er kjapp (fordi det går ut på tid til at de sletter det), se programmet på NRK hvor du kan høre stemmen og forberede deg på møtet med Holmberg på Ordkalotten fredag 7.oktober 18.30 på Driv.

Ordkalottens profil sier noe om tilhørighet:  Ordkalotten har et bevisst urfolksperspektiv

Niillas Holmberg skaper bølger. Kommer du?

 

Helt Haarder på Driv

johnhelthaarderjohnhelthaarderjohnhelthaarder

Mulig han er noe ukjent for det norske lesehjertet, og har du ikke lest han, kan du se frem til en opplysende og lærerik aften med den danske forfatteren Jon Helt Haarder. Hans bok Performativ biografisme var gjenstand for debatt i landet det er så godt å være norsk i:

Ved ’performativ biografisme’ forstår Helt Haarder det, at kunstnere bruger både sig selv og andre virkelige personer i en æstetisk betonet interaktion med læserens og offentlighedens reaktioner – i feedbacksløjfer af mere eller mindre umulig skelnen imellem sandhed og løgn. kan man lese i information.dk

 

Haarder selv sier:

«Det er sjældent, der sker noget helt nyt i litteraturen. Men i vores tid er der en særligt stor sult efter virkelighedsnær underholdning. Tænk bare på de populære reality shows. På den ene side er de utroligt kunstige og tilrettelagte. På den anden side er det, der sker i realityshows, noget, der er virkelighed for deltagerne og kan have konsekvenser i ikke bare den enkelte sekvens, men også i deres liv bagefter. Og mange af de træk, som kendetegner realityshows, kendetegner også den nye strømning i den moderne litteratur, som jeg kalder performativ biografisme. Den kan rent kunstnerisk noget af det samme, som realityshows kan. Noget af det er noget lort, noget af det er godt, men det kan ikke afvises, bare fordi det deler træk med realityshows» i Berlingske.

Hvordan det norske publikum vil ta imot denne engasjerte inngangen til jeget, er det nettopp du som publikumer kan være med på å påvirke torsdag 6.oktober klokka 19 på Driv under Ordkalotten.

Bestill billetter her.

 

Tar det slut nu?

9789100126308

Stig Larsson (f.1955) er en svensk romanforfatter, dramatiker, lyriker og filmregissør. Han er tildelt en rekke priser gjennom et langt forfatterskap og i den selvbiografiske romanen När det känns att det håller på ta slut (2012) skriver han om egen sykdom, rusmisbruk og kreativitet.

Anmelder Knut Faldbakken mener hans bok kan være vanedannende: «Skulle jeg prøve å summere opp mine inntrykk av dette vulkanutbruddet av en bok (mye sot og aske, men du verden så mange glitrende diamanter innimellom!), blir jeg stående ved Larssons innbitte vilje til å være oppriktig. Her skal alt stilles ut i helfigur, og rives ned, ikke minst det oppblåste egoet.»

Torsdag 6.oktober kl. 20.30 vil han stille opp på Driv og i samtale med Jon Helt Haarder samtale om litterær selvfremstilling med utgangspunkt i När det känns att det håller på ta slut (2012).

Skrivekurs med Gaute Heivoll

Det er fortsatt et par ledige plasser på dette kurset som går

Lørdag 8.oktober og søndag 9.oktober

Tid: lørdag kl. 13 –17, søndag kl. 12 –16

Sted: Litteraturhuset i Kirkegata 2, 2. etasje

Ønsker du tilbakemelding på egen tekst og inspirasjon til å skrive videre? Norsk Forfattersentrum og Ordkalotten inviterer til et samtalebasert skrivekurs med Gaute Heivoll.

Kurset går over to dager med fire timer hver dag. På kurset vil Heivoll gi tilbakemelding i plenum på deltakernes forhåndsinnsendte tekster. Deltakerne leverer maks. to siders selvskrevet tekst på forhånd – enten dikt, novelle, eller utdrag fra lengre prosatekster. Tekstene trykkes i et kompendium som deltakerne får utlevert før kurset. Kurset har begrenset antall plasser.

Heivoll_Oslo_01_250x188Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte i 2002 med novellesamlingen Liten dansende gutt, og gir høsten 2016 ut sin syttende skjønnlitterære bok, romanen De skyldfrie. Han har skrevet både bildebøker, noveller, romaner, dikt og skuespill, og har mottatt Brageprisen og Sørlandets Litteraturpris. Heivoll har bakgrunn både som student og lærer ved Forfatterstudiet i Bø og har holdt en rekke skrivekurs

Pris: kr 1500/1300 (Medl. Norsk Forfattersentrum eller Festivalpass Ordkalotten)

Påmelding: innen 11. september til ingvild.holvik@forfattersentrum.no

Frist for å sende inn tekst: 18. september.

 

 

Fadi Abou Hassans sterke strek

unspecified

Den prisbelønte palestinske tegneserieskaperen kommer til Ordkalotten på Nordnorsk forfatterlags Fjørtoftseminar, under fanen Krig og flukt. Som statsløs palestiner har han brukt pennen som våpen og han har mer enn mange andre fått føle flukt på kroppen.

Hassan flyktet fra Syria da krigen brøt ut, og er med sine sterkt regimekritiske karikaturer, arrestert og torturert for sin skarpe, uredde og poengterte strek.

– Det er viktig for meg å kjempe formenneskerettigheter og mot diktatur, undertrykking og sensur gjennom mine tegninger. En vellykket tegning er en hyllest til livet, har han tidligere uttalt.

Han flyktet til Norge og Drøbak og var Fribytegner her i 2013-15. Fribyforfatterordningen er lik den vi har i Tromsø og vi vil få høre mer om Fadi Abou Hassans sterke historie lørdag 8.oktober klokka 14-17 på Tromsø bibliotek.

Arrangementet er støttet av Tromsø kommune og Fritt ord.