Bang!

Barne– og ungdoms-programmet (Bang!) er en del av festivalens tilbud og retter seg mot alle barn og unge, inkludert elever på videregående skole.

Bang! er en samarbeidssatsing mellom Ordkalotten, Tromsø Bibliotek, Norsk Forfattersentrum, Perspektivet museum og Barnefilmklubben i Tromsø.

Skoler utenfor Tromsø vil under Ordkalottuka få forfatterbesøk og det vil være forfattere på Tromsø bibliotek og på filialene i Tromsdalen og Kroken.

BANG! Arbeidsgruppe 2017

Susanne Baumgärtel, Tove Iren Nilsen, Ingvild Holvik, Johannes  S. Johannessen, Aslaug Eidsvik, Ingvild Solstad-Nøis

Reklamer