Jon Helt Haarder (DK)

Jon Helt Haarder

Jon Helt Haarder, f. 1963,  er litteraturforsker på Syddansk Universitet og kritiker i Jyllands-Posten. Han har skrevet en lang rekke artikler om grenselandet mellom biografi og fiksjon, som er blitt utforsket av blant andre Karl Ove Knausgård og Das Beckwerk. ”Performativ biografisme” kaller han strømningen, og det er også tittelen på boka om fenomenet som kom ut i 2014.

 Foto: Gyldendal, DK

Reklamer