2003 Cora Sandel

”Det er fullstendig feil at Cora Sandel hatet Tromsø. Det hun hatet var småbymentaliteten.”

Ordene ble uttalt av Erik Jönsson, Cora Sandels sønn og hedersgjest under festivalen. Ordkalotten tror og håper at folk fikk et nye fokus på Cora Sandel, at festivalen fikk synliggjort hennes brede kunstneriske evner og formidlet at hun følte seg hjemme i Tromsø.

Cora Sandel; Sara Fabricius,
Paris 1911. Foto i privat eie,
utlånt av Gyldendal Norsk Forlag.

Ordkalotten kan skryte av mange besøkende og et godt program på årets festival. Det meste av programmet var lagt til Perspektivet Museum og ute i Tromsø by. Årets distriktsarrangement var lagt til Ramfjord skole med eget program. I tillegg fikk flere skoler i distriktet besøk av ulike forfatter.

Foredrag, litteraturkafeer, litteraTUR og filmmatiné var hovedinnholdet i årets festival. Cora Sandel-entusiaster fra Norge, Sverige og USA ga oss ny kunnskap om kunstnerens forfatterskap, malerier, liv, samtid og ikke minst om hennes aktualitet i dag. Festivaldeltakerne fikk også et spennende møte med en av samtidas fremste forfattere i Sverige, poeten Tomas Tranströmer.

Reklamer