2004 Når ordet er truet

Når ordet er truet

{Når ordet er truet} var tema for Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival 2004. Litteraturfestivalen som ble arrangert for femte gang, fra 6.-12. september, la vekt på språk i Barentsregionen og litteratur i et videre perspektiv.

 

Vigdis Finnbogadottir holdt hovedtalen
under åpningsarrangementet.

I Barentsregionen snakkes det mange språk på et relativt lite geografisk område. Her finnes norsk, svensk, finsk og russisk nasjonalgrense med samisk på alle sider av nasjonalstatene. Vi finner dessuten kvensk etter den finske innvandringen i de nordlige delene av Norge, og meänkieli (tornedalsfinsk) i Tornedalen. I tillegg finner vi nenets i Nenets oblast, karelsk i Karelen og komi noe lenger øst på russisk side. Dette betyr at vi i regionen opererer med seks minoritetsspråk og fire nasjonale språk hvor bare russisk kan sies å ha noen vesentlig utbredelse geografisk sett og i et større perspektiv.

Både i Karelen, blant nenetsene og i komispråket, er antallet som behersker språket i sterk tilbakegang. Språkene regnes blant truede språk som trenger særlig bevaring. Det mest utryddingstruede språket i den samiske språkretningen er trolig skoltesamisk som også beherskes av stadig færre.

UNESCOs «good-will» ambassadør Vigdis Finnbogadottir holdt hovedtalen på åpningsarrangementet og P.E.N. International valgte å legge sin verdenskongress til Tromsø fra 6.-12.september i forbindelse med Ordkalotten 2004. Truede språk var tema for P.E.N.- kongressen.

Det var et mål å utvikle Ordkalotten 2004 til et møtested for brukere av minoritetsspråk og utryddingstruede språk samtidig som festivalen skal være en arena for formidlig av litteratur og andre kunstuttrykk på deltakerspråkene og om litteratur og kultur på disse språkene.

Forfatterbesøk på skoler og med bokbussen, med følgende forfattere;

Eva Jensen, Bjørn Nitteberg, Tone Marie Roren, Anne Bjørkli, Bjørn Sortland, Widar Aspelid, Margunn Hageberg, Kirsti Blom, Gudrun Helgadottir, Angharad Thomos, Nadhezda Vasilieva, Julgi Stalt, Olga Mishina og Armas Mishin

Disse skolene fikk besøk; Ersfjordbotn skole, Tromvik skole, Reinen skole, Tromsdalen skole, Vannvåg skole, Selnes skole, Storelva skole Ramfjord skole, Tromstun skole, Kaldfjord skole, Slettaelva skole.

Det var boklanseringer hver dag. Pax hadde valgt å legge lansering av Pirjo Hassines første bok på norsk Jordbær i november til Ordkalotten. Den første kvenske romanen Elämän jatko (Idut ) av Alf Børsskog ble også lansert og fikk god oppmerksomhet.

Det ble også plass til lyrikk: Ingrid Junker: Røyk og oker, gjendiktet ved Liv Lundberg (Cappelen) og Torgeir Rebolledo Pedersen: Samlede dikt (Oktober)

Norlit tidsskrift ble presentert av redaktør Kikki Jernsletten. Lansering av Marry Sombys roman Bajándávgi (Gollegiella Lydbokforlag) fant også sted.

Barnebokforfatterne Tone Marie Roren: Karl og Alfakrøll (Eide) og Anne Osvaldsdottir Bjørkli: Når begeret er fullt (Eide) hadde også nye bøker som ble presentert.

Reklamer