Styre og råd

Styret 2016

Ruben Moi (styreleder), Universitetet i Tromsø

Ingvild Solstad-Nøis (nestleder), Norsk Forfattersentrum Nord

Ane Solvik Grydeland, Nordnorsk forfatterlag

Marry Ailonieida Somby, Samisk forfatterforening

Paul Henrik Kielland, Tromsø bibliotek og byarkiv

May-Tordis Simonsen, Tromsø kommune

Linda Nesby, uavhengig plass

1. Vara: Therese Bakkevoll

Rådet

Brit Hoem (leder)
Aud Tåga
Helge Salvesen
Erik Egeberg
Viggo Rossvær
Angélique Prick
Anne Marie Rosted
Sidsel Fekete
Liv Lundberg
John Gustavsen