Styre og råd

Styret 2017

Ingvild Holvik (styreleder)

Therese Bakkevoll (nestleder)

Rita Sørheim, Nordnorsk forfatterlag

Irene Larsen, Samisk forfatterforening

Paul Henrik Kielland, Tromsø bibliotek og byarkiv

May-Tordis Simonsen, Tromsø kommune

Linda Nesby, Universitetet i Tromsø

Frank Lande, Norsk forfattersentrum Nord

Jenny Svensson

Vara: Lene E Westerås

Rådet

Brit Hoem (leder)
Aud Tåga
Helge Salvesen
Gerd Bjørhovde
Viggo Rossvær
Angélique Prick
Anne Marie Rosted
Sidsel Fekete
Liv Lundberg
John Gustavsen

 

Reklamer