Tirsdag 14 november

CAFÉ CIRCA – Gratis

18:00 Lansering av Skarven – Nordnorsk forfatterlags 45-års-jubileumsblad
I 2017 er det 45 år siden oppstarten av Nordnorsk forfatterlag (Nnf). Dette feirer Nnf med en 45-årsjubileumsutgave av medlemsbladet Skarven! Jubileumsmagasinet lanseres i forkant av Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival. Blad og innhold blir presentert, og flere av bidragsyterne vil lese opp tekstene sine.

Jubileumsmagasinet har tema ”Nord i verden”. Det handler om nordområdene, sett fra vårt ståsted i nord. Medlemmene har hatt frie hender i valg av sjanger og teksttype. Utgivelsen symboliserer at det er 45 år siden nordnorske forfattere organiserte seg i sin egen regionale interesseorganisasjon. Bladet er gitt navnet Skarven, etter et medlemsblad som gikk inn for ti år siden. Skarven er også Nnfs logo.

 

19:00 Prosalong Er fiskeri raseri?
Prosalong er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings bokbadkonsept. Her skal det debatteres og diskuteres og publikum er i høyeste grad med.

Vi har invitert Bente Aasjord, Steigenbosatt, spaltist og foredragsholder som er friskt engasjert i fiskeridebatt og med bok i ermet. Aasjord bokbades av forfatter og journalist Sylvi Inez Liljegren.

Dette stiler til å ble høstens fiskeridebatt i Tromsø og DU er hjertelig velkommen!

RÅDSTUA – Billetter 150 kroner

21:00 Soft Manifesto
Soft Manifesto
er poesiopplesning, hørespill og danseforestilling. Det kommer til å tryne inn i hjertet ditt. Det handler om å miste ansikt, å ikke forsøke å stille verken seg selv eller andre i et godt lys, å unngå fristelsen å redde sitt eget skinn.

Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness har jobba sammen siden 2011 med dans og koreografi gjennom å produsere forestillinger, tekster, nettsted og seminar sammen. Med felles interesse for å produsere kontinuitet i egne kunstnerskap, reflektere og tenke oss fram til nye ståsted gjennom samtale, dansepraksis og tekstproduksjon arbeider vi i vekslinga mellom refleksjon og aksjon, sensitivitet og slagkraftighet.

For mer informasjon: Soft manifesto

Soft Manifesto

Reklamer