Onsdag 15 november

STUDENTHUSET DRIV –  Gratis

Debatter:

15.30: Publikumsutvikling, synliggjøring, forlags, festivalers og medias rolle
Skjønnlitteraturen har høy status, og kan løfte frem temaer av stor betydning for folks liv, som ellers ikke får plass i den offentlige samtalen. Hvordan utnytter festivalene dette i forhold til media, for å skape oppmerksomhet om seg selv og forfatterne? Hvordan jobber forlag i forhold til festivaler og media for å synliggjøre sine forfattere?

Med: Patrik Tornéus (Littfest Umeå), Bjørn Aagenæs (Kolon forlag), Kulturredaktør Nordlys/iTromsø, Anita Overelv (Hamsunsenteret)

16.30: Retten til Ord og bok, debatt om vilkårene for samisk bokproduksjon.
Med: John Trygve Solbakk (forlegger og forfatter), Synnøve Persen(forfatter), Emma Margret Skåden (Sametinget). Samtaleleder: Lill-Tove Fredriksen (UiT)

RÅDSTUA – Billetter 150 kroner

21:00 Soft Manifesto
Soft Manifesto
er poesiopplesning, hørespill og danseforestilling. Det kommer til å tryne inn i hjertet ditt. Det handler om å miste ansikt, å ikke forsøke å stille verken seg selv eller andre i et godt lys, å unngå fristelsen å redde sitt eget skinn.

Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness har jobba sammen siden 2011 med dans og koreografi gjennom å produsere forestillinger, tekster, nettsted og seminar sammen. Med felles interesse for å produsere kontinuitet i egne kunstnerskap, reflektere og tenke oss fram til nye ståsted gjennom samtale, dansepraksis og tekstproduksjon arbeider vi i vekslinga mellom refleksjon og aksjon, sensitivitet og slagkraftighet.

For mer informasjon: Soft manifesto

SOFT MANIFESTO-3

Reklamer